Benita Harjo

Arodveselības un arodslimību ārsts

Benita Harjo veic obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 219 ''Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude'' (spēkā no 2009. gada 10.marta). Dod slēdzienu par pacienta veselības stāvokļa atbilstību veicamajam&n

Benita Harjo veic obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 219 ''Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude'' (spēkā no 2009. gada 10.marta). Dod slēdzienu par pacienta veselības stāvokļa atbilstību veicamajam  (vai paredzamajam) darbam,  izvērtējot visus kaitīgos darba vides faktorus un darbus īpašajos apstākļos, sniedzot konsultācijas un rekomendācijas par dažādiem darba aizsardzības un strādājošo veselības aizsardzības jautājumiem, lai nepieļautu vai, pēc iespējas agrāk, atklātu veselības traucējumus, ko rada, vai var radīt  darba vides ietekme (arodsaslimšana), un varētu uzsākt to savlaicīgu ārstēšanu. Sniedz ambulatoro konsultatīvo palīdzību jau esošajiem arodslimniekiem.