Danuta Kandele

Psihiatrs

Sertificēta psihiatre sniedz palīdzību psihisku traucējumu gadījumos. Veic psihiskās veselības izmeklēšanu, diagnostiku.

Plāno un koriģē medikamentozo ārstēšanu, iespējamo aprūpi un rehabilitācijas pasākumus. Iesaka nemedikamentozas ārstēšanas metod

Sertificēta psihiatre sniedz palīdzību psihisku traucējumu gadījumos. Veic psihiskās veselības izmeklēšanu, diagnostiku.

Plāno un koriģē medikamentozo ārstēšanu, iespējamo aprūpi un rehabilitācijas pasākumus. Iesaka nemedikamentozas ārstēšanas metodes.

Sniedzot psihiatrisko palīdzību, ievēro:

  • personas autonomijas principus,
  • brīvprātības principus,
  • informācijas konfidencialitātes un aizsardzības principus.

Pieņem pacientus no 18 gadu vecuma.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.