Ģimenes ārstu un speciālistu prombūtne jūnijā.

Ģimenes ārstu un speciālistu prombūtne jūnijā.

               ĢIMENES ĀRSTI                                                          SPECIĀLISTI

     N.Vasiļjeva 03.06 - 13.06                                                M.Ūbele 140.06 - 24.06                                                         J.Stepičeva 25.06 - 30.06                                                S.Šveha 17.06 - 30.06                                                                                                                                                    I.Pūķe 10.06 - 16.06                                                                                                                                                      J.Krivenko 17.06 - 30.06                                                                                                                                                A.Ričkova 13.06 - 28.06                                                                                                                                                M.Zebņicka 20.06 - 28.06                                                                                                                                                                                                                                                                 25.06 - 01.07  Fizikālās terapijas kabinets SLĒGTS