Ģimenes ārstu un speciālistu prombūtne augustā.

Ģimenes ārstu un speciālistu prombūtne augustā.

               ĢIMENES ĀRSTI                                                          SPECIĀLISTI

O.Sitovenko  19.08. - 23.08.                                                 I.Strazda 01.08. - 11.08.                                               L.Ozoliņa 01.08. - 11.08.                                                     M.Ūbele 19.08. - 29.08.                                                  M.Sokolova 19.08. - 25.08                                                  B.Harjo 01.08. - 11.08                                                                                                                                                     N.Visocka 01.08. - 05.08.                                                                                                                                               A.Škavronskis 01.08. - 11.08.                                                                                                                                         A.Platkova 05.08. - 11.08.                                                                                                                                               D.Kolobovs 19.08. - 31.08.                                                                                                                                             M.Krūmiņa 05.08. - 13.08.                                                                                                                                             I.Pūķe 05.08. - 11.08.                                                                                                                                                                                                                                             O.Leinerts 01.08.- 08.08.                                                                                                                                                                                                                                       R.Deksnis 06.08; 19.08 - 30.08                                                                                                                                                                                                                             M.Zebņicka 14.08. - 23.08.                                                                                                                                                                                                                                      A.Ričkova 23.08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Medicīniskā komisija un obligātās veselības pārbaudes poliklīnikā netiek veiktas līdz 2019.gada 11.augustam.                                                                                                          ĢIMENES ĀRSTS J.Anisimova 01.08 pieņem no plk. 8:00 - 12:00                                                                                                                                                                                       RTG kabineta darba laika izmaņas skatīt "Pieņemšanas laiki"                                                                                                                                                                                            Mamogrāfijas no 19.08.2019 - 01.09.2019 netiek veiktas.